База стручног усавршавања
Најављени семинари у наредних 30 дана, одобрени стручни скупови / летње и зимске школе
Наставни планови и програми
Наставни планови и програми за основно и средње образовање и васпитање
Додатна наставна средства, наставна помагала, дидактичка средства и дидактичка игровна средства
Погледајте листу додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава
Национални оквир квалификација у Србији
 • Јавне набавке

  Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – Набавка услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског и апартманског смештаја

  Детаљније...
 • РАСПОРЕД ОБУКА ЗА ДОСТИЗАЊЕ ОСНОВНИХ ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

  На основу одлуке министра о избору школа за учешће у првој фази спровођења програма стручног усавршавања за достизање основног нивоа дигиталних компетенција за наставнике основних и средњих школа, Завод је формирао распоред обука за првих 110 изабраних школа.

  Детаљније...
 • Допунски ЈАВНИ ПОЗИВ за избор чланова обласних/предметних комисија ЗАВРШЕНО

  Завод за унапређивање образовања и васпитања објављује ДОПУНСКИ ЈАВНИ ПОЗИВ за избор чланова обласних/предметних комисија који ће учествовати у припреми предлога за одобравање програма сталног стручног усавршавања. Јавни позив је завршен!

  Детаљније...
 • Тренинг водитеља Програма стручног усавршавања за достизање oсновног нивоа дигиталних компетенција

  У петак 30.06.2017, у просторијама Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, одржан је тренинг водитеља Програма стручног усавршавања за достизање oсновног нивоа дигиталних компетенција.

  Детаљније...
 • Додатна наставна средства

  Листу одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава можете преузети овде. ************************************************************************************************************ Листу одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава чији су захтеви за одобравање поднети од 1 – 30. септембра 2016. године можете видети овде. ************************************************************************************************************ ИНФОРМАЦИЈА   о подношењу захтева за одобравање додатних…

  Детаљније...
 • ПЛАН УЏБЕНИКА

  План уџбеника за наставу на језицима националних мањина
  План уџбеника за основну школу – I циклус
  План уџбеника за основну школу – II циклус
  План уџбеника за гимназије

  Детаљније...
 • ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИМЕНИ ОДОБРЕНОГ ПРОГРАМА

  Поштовани извођачи обука,

  На основу Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника на крају сваке школске године током трајања одобрења програма (јул 2017. и јул 2018.) извођач обуке је у обавези да достави извештај Заводу са информацијама о начину примене, ефектима програма и примерима добре праксе о чему сте обавештени у Упутству установама, центрима за стручно усавршавање, стручним друштвима, односно удружењима за програме сталног стручног усавршавања

  Детаљније...
 • ОБАВЕШТЕЊЕ – Нови преглед чланова листе оцењивача сачињен по областима/предметима

  ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештавамо све кориснике сајта Завода да је на истом извршена замена документа Преглед чланова листе оцењивача сачињен по областима/предметима за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину под бројем 782-1/2017 од 23. јуна 2017.  са новим прегледом, истог назива, под новим бројем 782-2/2017 од 27. јуна 2017, којим су исправљене грешке у изостављању академског звања…

  Детаљније...
 • Признавање бодова остварених на међународнoм стручним усавршавању

  У складу са одредбама члана 22 Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. гласник РС, бр. 86/2015, 3/2016, 73/2016 и 80/2016) наставник, васпитач или стручни сарадник има могућност остваривања стручног усавршавања учествовањем на међународном стручном усавршавању.

  Детаљније...
 • Решење и Преглед Листе оцењивача за избор чланова Централне и обласних/предметних комисија

  Завод за унапређивање образовања и васпитања објављује Решење о утврђивању Листе оцењивача за избор чланова Централне и обласних/предметних комисија који ће учествовати у припреми предлога за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину и Преглед чланова листе оцењивача сачињен по областима/предметима

  Детаљније...
 • Завршна радионица радне групе за развој стандарда услуга каријерног вођења и саветовања

  Завршна радионица радне групе за развој стандарда услуга каријерног вођења и саветовања одржана је 12.06.2017. године у просторијима Завода за унапређивање образовања и васпитања.

  Детаљније...