Приручници и брошуре

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
ВОДИЧ КРОЗ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА (2007)
ВОДИЧ КРОЗ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА (2007)
Група аутора

Водич представља допринос развијању активног приступа целоживотном учењу и сопственом професионалном развоју. Циљ је да се подстакне и јача развој професије. Поред тога, Водич олакшава примену постојећих законских и подзаконских аката.
Намењен је наставницима, васпитачима и стручним сарадницима, као и директорима установа, просветним саветницима и свима који су активни учесници у осигурању професионалног развоја запослених у васпитно-образовним установама.

ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА (2009)
ПРИРУЧНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА (2009)
Приредили: Б. Лајовић и сар.

Водич Приручник је намењен свим запосленима у образовно – васпитном систему. Има практичну и употребну вредност и треба да: олакша процес планирања и омогући креативан приступ стручном усавршавању и напредовању запослених, мотивише запослене за квалитетан однос према стручном усавршавању који подразумева и напредовање и омогући квалитетније планирање стручног усавршавања и напредовања.

МЕНТОР И ПРИПРАВНИК
МЕНТОР И ПРИПРАВНИК
Водич за наставнике, васпитаче и стручне сараднике (2009)
Група аутора

Водич је подршка укупном професионалном развоју приправника и ментора и пружа им основу за заједничко планирање рада и помоћ у решавању конкретних ситуација. Приручник је намењен наставном и васпитном кадру – приправницима и менторима – у школама, вртићима и домовима ученика.

ВОДИЧИ ЗА УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

ВОДИЧИ ЗА УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

  • наставника разредне наставенаставника предметне наставе у основним и средњим школама
  • васпитача у предшколским установама
  • васпитача у домовима ученика
  • библиотекара у школским библиотекама
  • стручних сарадника у васпитно-образовним установама (2006.)

Група аутора

У водичима можете наћи оквир садржаја и начина рада током периода приправништва, листу корисне литературе и вођење приправника до добијања лиценце за рад.
Жеља нам је да водичи буду употребљиви и корисни ментору и приправнику, да се истраже различити начини њихове имплементације и да се даље развијају и унапређују.

 

КАТАЛОЗИ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

КАТАЛОЗИ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
(налазе се на сајту: www.zuov.gov.rs)

sah Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2006/07.

sah Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2007/08.

sah Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2008/09.

sah Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2009/10.

sah Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2010/11.

sah Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2011/12.

У каталозима, за сваку школску годину, приказани су одобрени програми стручног усавршавања за запослене у образовно-васпитном систему. Програме су одобриле стручне комисије Завода. У складу са одлуком Министарства просвете, програми су подељени на обавезне и изборне.
Класификација програма, ради лакшег сналажења, извршена је по областима.

Каталози су намењени запосленима у образовању, у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.