Izdanja Zavoda

25043

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
12
OBRAZOVANjE IZMEĐU DNEVNE I NAUČNE BRIGE (2014) Zoran Avramović

U ovoj knjizi problemi i otvorena pitanja obrazovanja i vaspitanja u Srbiji razmatraju se na dva analitička nivoa. Prvi, novinski eseji i drugi kritičko teorijski radovi. Naglašena subjektivacija u razumevanju predmeta rasprave jedna je od najvažnijih odlika esejističkog dela knjige.

13
UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA  (2014) Monografija

Monografija je nastala povodom desetogodišnjice postojanja Zavoda. Čitalac je u prilici da se, pored kroki istorije razvoja Zavoda, upozna i sa trenutnim najaktuelnijim pitanjima budućeg razvoja prosvete. Na kraju knjige je bibliografija izdanja i spisak zaposlenih u Zavodu.

111
ZAVOD ZA UNAPREŽIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA (2014) Grupa autora

Ova publikacija ukratko govori i radu Zavoda, njegovim organizacionim jedinicama, oblastima rada, aktuelnim projektima i konkursima. Brošura je dvojezična (srpski i engleski) sa bibliografijom najaktuelnijih izdanja Zavoda.

VODIČ KROZ STRUČNO USAVRŠAVANjE I NAPREDOVANjE NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA
PRIRUČNIK ZA PLANIRANjE STRUČNOG USAVRŠAVANjA I NAPREDOVANjA (2012) – drugo dopunjeno izdanje

Priručnik je namenjen zaposlenima u obrazovnom sistemu. Ima praktičnu vrednost i treba da motiviše zaposlene za kvalitetan odnos prema stručnom usavršavanju koji podrazumeva i napredovanje, olakša proces planiranja i omogući funkcionalan pristup stručnom usavršavanju i napredovanju.

MENTOR I PRIPRAVNIK
MENTOR I PRIPRAVNIK (2012) Vodič za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike – drugo izdanje 

Vodič je podrška ukupnom profesionalnom razvoju pripravnika i mentora i pruža im osnovu za zajedničko planiranje rada i pomoć u rešavanju konkretnih situacija. Priručnik je namenjen nastavnom i vaspitnom kadru – pripravnicima i mentorima – u školama, vrtićima i domovima učenika.

VODIČ KROZ STRUČNO USAVRŠAVANjE I NAPREDOVANjE NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA (2007)
VODIČ KROZ STRUČNO USAVRŠAVANjE I NAPREDOVANjE NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA (2007) Grupa autora

Vodič predstavlja doprinos razvijanju aktivnog pristupa celoživotnom učenju i sopstvenom profesionalnom razvoju. Cilj je da se podstakne i jača razvoj profesije. Pored toga, Vodič olakšava primenu postojećih zakonskih i podzakonskih akata.
Namenjen je nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima, kao i direktorima ustanova, prosvetnim savetnicima i svima koji su aktivni učesnici u osiguranju profesionalnog razvoja zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama.

PRIRUČNIK ZA PLANIRANjE STRUČNOG USAVRŠAVANjA I NAPREDOVANjA (2009)
PRIRUČNIK ZA PLANIRANjE STRUČNOG USAVRŠAVANjA I NAPREDOVANjA (2009) Priredili: B. Lajović i sar.

Priručnik je namenjen svim zaposlenima u obrazovno – vaspitnom sistemu. Ima praktičnu i upotrebnu vrednost i treba da: olakša proces planiranja i omogući kreativan pristup stručnom usavršavanju i napredovanju zaposlenih, motiviše zaposlene za kvalitetan odnos prema stručnom usavršavanju koji podrazumeva i napredovanje i omogući kvalitetnije planiranje stručnog usavršavanja i napredovanja.

MENTOR I PRIPRAVNIK
MENTOR I PRIPRAVNIK Vodič za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike (2009) Grupa autora

Vodič je podrška ukupnom profesionalnom razvoju pripravnika i mentora i pruža im osnovu za zajedničko planiranje rada i pomoć u rešavanju konkretnih situacija. Priručnik je namenjen nastavnom i vaspitnom kadru – pripravnicima i mentorima – u školama, vrtićima i domovima učenika.

Ocenivanje zasnovano na kompetencijama
OCENjIVANjE ZASNOVANO NA KOMPETENCIJAMA U STRUČNOM OBRAZOVANjU (2013) Beograd, novembar 

Publikacija Ocenjivanje zasnovano na kompetencijama u stručnom obrazovanju namenjena je stručnoj javnosti, praktičarima u stručnom obrazovanju, učenicima, polaznicima obuka i svima koji su zainteresovani za oblast ocenjivanja u stručnom obrazovanju.

 

 

VODIČI ZA UVOĐENjE U POSAO

VODIČI ZA UVOĐENjE U POSAO

  • nastavnika razredne nastavenastavnika predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama
  • vaspitača u predškolskim ustanovama
  • vaspitača u domovima učenika
  • bibliotekara u školskim bibliotekama
  • stručnih saradnika u vaspitno-obrazovnim ustanovama (2006)

Grupa autora

U vodičima možete naći okvir sadržaja i načina rada tokom perioda pripravništva, listu korisne literature i vođenje pripravnika do dobijanja licence za rad.
Želja nam je da vodiči budu upotrebljivi i korisni mentoru i pripravniku, da se istraže različiti načini njihove implementacije i da se dalje razvijaju i unapređuju.

 

KATALOZI PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U OBRAZOVANjU

 

KATALOZI PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANjA ZAPOSLENIH U OBRAZOVANjU
(nalaze se na sajtu: www.zuov.gov.rs)

sah Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2006/07.

sah Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2007/08.

sah Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2008/09.

sah Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2009/10.

sah Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2010/11.

sah Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2011/12.

sah Katalog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju za školsku 2012/14.

U katalozima, za svaku školsku godinu, prikazani su odobreni programi stručnog usavršavanja za zaposlene u obrazovno-vaspitnom sistemu. Programe su odobrile stručne komisije Zavoda. U skladu sa odlukom Ministarstva prosvete, programi su podeljeni na obavezne i izborne.
Klasifikacija programa, radi lakšeg snalaženja, izvršena je po oblastima.

Katalozi su namenjeni zaposlenima u obrazovanju, u skladu sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

 

ADRESAR

ADRESAR SREDNjIH ŠKOLA U SRBIJI (2008)

Adresar srednjih škola u Republici Srbiji sadrži podatke o srednjim školama, sistematizovane prema okrugu i mestu u kome se nalaze škole. Okruzi su navedeni po azbučnom redu. Za svaku školu dati su podaci o: sedištu, nazivu, vrsti škole, adresi, telefonu i elektronskoj pošti škole.

Na kraju Adresara, u Prilogu, nalaze se zbirni podaci o vrsti i broju škola po okruzima i opštinama, kao i dijagram o procentualnoj zastupljenosti pojedinih vrsta škola u oblasti srednjoškolskog obrazovanja.

ADRESAR OSNOVNIH ŠKOLA U SRBIJI (2009)

Adresar osnovnih škola u Republici Srbiji sadrži podatke o osnovnim školama, osnovnim školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, osnovnim muzičkim školama, osnovnim baletskim školama, osnovnim školama za obrazovanje odraslih. Svi podaci su sistematizovani prema okrugu i mestu u kome se nalaze škole. Okruzi su navedeni po azbučnom redu.

Za svaku školu dati su podaci o: sedištu, opštini, nazivu, adresi, telefonu i elektronskoj pošti škole.

ADRESAR PREDŠKOLSKIH USTANOVA U SRBIJI (2009)

Adresar predškolskih ustanova u Republici Srbiji sadrži podatke o predškolskim ustanovama, prema okrugu i mestu u kome se nalaze. Okruzi su navedeni po azbučnom redu.

Za svaku ustanovu dati su podaci o: sedištu, nazivu, adresi, telefonu i elektronskoj pošti ustanove.

 

OBRAZOVANjE DAROVITIH U ZEMLjAMA EVROPSKE UNIJE I SRBIJI (2009)
OBRAZOVANjE DAROVITIH U ZEMLjAMA EVROPSKE UNIJE I SRBIJI (2009) Pripremile: Jelena Protić, Sanja Tatić Janevski, Zvezdana Đurić

U ovoj publikaciji prikazano je obrazovanje darovitih u 12 evropskih zemalja (Austrija, Grčka, Danska, Mađarska, Nemačka, Rumunija Slovenija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Finska, Francuska, Švajcarska, Švedska). Na kraju publikacije prikazano je obrazovanje darovitih i u Republici Srbiji.Obrazovanje darovitih u navedenim zemljama i Srbiji prikazano je u okviru šest oblasti koje su relevantne za obrazovne sisteme.Publikacija je namenjena prosvetnoj javnosti i stručnjacima koji se bave obrazovanjem darovitih.

PEDAGOŠKA PITANjA I PEDAGOGIKA (2008)
PEDAGOŠKA PITANjA I PEDAGOGIKA (2008)Lj. M. Protić

Knjigu čine odabrani pedagoški tekstovi Ljubomira M. Protića, nastali pre skoro jednog veka, koji su aktuelni i danas. Ona može dati značajan doprinos vaspitanju i obrazovanju. Pored toga, knjiga predstavlja i svojevrsnu podršku najvećim pregaocima društva – učiteljima i nastavnicima. Sastavni deo ove knjige je i Pedagogika iz 1899. godine.Knjiga je objavljena povodom obeležavanja osamdeset godina od smrti ovog velikog srpskog pedagoškog klasika.

UPRAVLjANjE RAZVOJNIM PROMENAMA U ŠKOLI (2009)
UPRAVLjANjE RAZVOJNIM PROMENAMA U ŠKOLI (2009) S. Milošević Ješić

Knjiga predstavlja samostalno i originalno istraživačko delo. Bavi se veoma aktuelnom problematikom upravljanja razvojnim promenama, tj. pedagoškim inovacijama u savremenoj školi. Ovo istraživanje je značajan prilog unutrašnjoj pedagoškoj reformi naše škole. Može da posluži u kreiranju reformskih promena u obrazovnom sistemu i pruži pomoć nastavnicima, a posebno direktorima i pedagozima, kao i predvodnicima inovativnih promena u savremenoj školi.

SRPSKA ČITANKA za III razred osnovnovnih škola u Kraljevini Srbiji (2008)
SRPSKA ČITANKA za III razred osnovnovnih škola u Kraljevini Srbiji (2008) Lj. M. Protić i V. D. Stojanović

Čitanka predstavlja reprint izdanje Srpske čitanke iz 1906. godine.Velika dela nikada ne umiru, a dobre knjige koje nose univerzalne i nacionalne vrednosti doživljavaju nova izdanja, čuvajući tako neprolazne vrednosti.Svaki segment ove čitanke je znalački osmišljen i metodički priređen – od sjajnog uvoda do blistavog završetka.Ova i još mnoge čitanke istog autora upotrebljavane su do 1940. godine.

SISTEM OBRAZOVANjA I VASPITANjA U REPUBLICI SRBIJI
SISTEM OBRAZOVANjA I VASPITANjA U REPUBLICI SRBIJI (2007-2008) Pripremile: Zvezdana Đurić, Dr Gordana Nikolić, Sanja Tatić Janevski

Komisije Zavoda pripremile su predloge pravaca razvoja obrazovnog sistema u Republici Srbiji, koji su dostavljeni Nacionalnom prosvetnom savetu i Ministarstvu prosvete.Budući da ovi predlozi nisu razmatrani, Zavod je odlučio da ih objavi u vidu publikacije pod nazivom – Sistem obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji. Cilj je da prosvetna javnost stekne uvid u predložene pravce razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja.

PEDAGOGIKA (2007)
PEDAGOGIKA (2007) Lj. M. Protić

Knjiga je reprint izdanje Pedagogike iz 1899. godine. Autor pojmovno definiše osnovne pedagoške termine i njihove zadatke, počev od pedagogije. U posebnim poglavljima autor analizira pojmove, zadatke i sadržaje vaspitanja, discipline, nastave, nastavnih metoda, nastavnih planova i programa. U posebnom poglavlju na kraju knjige piše o moralnom vaspitanju kao vaspitanju u užem smislu.

ČIJA SU NAŠA DECA (2008)
ČIJA SU NAŠA DECA (2008) S. Milošević Ješić

Čija su naša deca je knjiga koja obiluje primerima problema koji se javljaju u vaspitanju dece danas. U knjizi se ukazuje na propuste i greške u vaspitanju sa kojima se svakodnevno suočavaju roditelji, vaspitači i nastavnici.U posebnim poglavljima, autorka daje pregled pretpostavki uspešnog vaspitanja, ka što su, na primer: fizičke aktivnosti i pravilna i zdrava ishrana; radno vaspitanje i doslednost i jedinstveno delovanje.

KROZ JEZIK I VREME (2008)
KROZ JEZIK I VREME (2008) R. Bakić

Knjiga je posvećena srpskom jeziku i njegovim vezama sa drugim jezicima. Posebno su obrađene veze sa engleskim i hebrejskim jezikom, kao i sa sanskritom. Autor je kao izvore koristio dela najpoznatijih svetskih lingvista, ali se prema nekim od njih odnosi i kritički. Jedan od zaključaka knjige je da su svetski jezici povezani međusobno često više nego što se to čini na prvi pogled.

I VERA JE UMETNOST (2008)
I VERA JE UMETNOST (2008) Ž. VidovićU ovoj knjizi autor izlaže iskustvo 60-godišnjeg otpora ideologiji koja, u klerikalizmu, nastoji da kulturno-politički, medijski i profesionalno usmerava veru, i to na isti način kako u javnom životu umetnosti i književnosti nastoji svetska estetika, „naučno-metafizička“ kritika da ideološki i medijski usmerava i tumači umetnost. Vera i umetnost – slobodne od ideologije – mogu da predstavljaju jedinu životnu radost i jedino moguće otkrovenje smisla čovekovog života i ljudske zajednice.
PREUMLjENjE (2008)
PREUMLjENjE (2008) Lj. Jovanović

Preumljenje je knjiga sa provokativnom tematikom. Na neobičan i originalan način, ona se bavi pitanjem starosti i porekla srpskog naroda. Pojedini prilozi i činjenice nepobitno dokazuju falsifikate srpske istorije i nemaran i nesvestan odnos srpskog naroda prema tim pojavama.Autor ne nameće svoje preumljeno mišljenje, nego traži od čitaoca da se informiše i sam donosi odluke o tome kome će verovati: lažnoj istoriji ili svojoj vlastitoj pameti.Izdao MST Gajić

DVOJNIK (2007)
DVOJNIK (2007) Lj. Jovanović

Dvojnik se tematski vezuje za vreme i događaje kojima je autor svedok. Kompozicijski samo prividno deluje kao hronika vremena i zbivanja jedne generacije gimnazijalaca na razmeđi ideološki zacrtanog jednoumlja i prirodno generiranog mladalačog otpora. Sve je u ovoj zbirci pripovednih celina povezano – od vremena u kome deluju junaci dela do sudbinske povezanosti svih ključnih junaka.Izdao MST Gajić

 LjIG – FOTO MONOGRAFIJA (2007) D. Cile MarjanovićMonografija slikovito predstavlja Ljig i njegove žitelje u prošlosti. Najstarija fotografija u knjizi je iz 1885, a najnovija iz 1980. godine. Fotografije i obilje podataka datih uz njih, kratak istorijat mesta i rodoslovi ljiških familija svedoče o ljudima, porodicama, običajima, događajima i bogatom društvenom životu ljudi iz ove varošice i njene neposredne okoline.
VODIČ KROZ MANASTIRE U SRBIJI (2007)
VODIČ KROZ MANASTIRE U SRBIJI (2007) S. Mileusnića

Vodič kroz manastire u Srbiji je neka vrsta imenoslova umetničkog nasleđa Srbije. Opisi manastira pored osnovnih podataka sadrže po tri celine: istorijat, arhitektonski opis i na kraju osvrt na likovno nasleđe, živopis i ikonopis. Namera je da ovaj vodič pored osnovnih informacija svakom posetiocu i hodočasniku budu uvod u upoznavanje sa naznačenim manastirom.

VODIČ ZA LITURGIJU ( 2008)
VODIČ ZA LITURGIJU ( 2008)V. Krstić

Vodič predstavlja „uputstvo“ za prisustvovanje i aktivno učestvovanje na Liturgiji. Detaljno su objašnjeni nepoznati i manje poznati pojmovi, koji se odnose na mesto vršenja pravoslavnog bogosluženja – hram, kao i tekst bogosluženja. Vodič sadrži i tekst liturgije, odgovaranja na liturgiji za verne i deo Tipika.

PRVORODNI GREH (2009)
PRVORODNI GREH (2009) V. Krstić

U knjizi je obrađen deo Starog zaveta iz knjige Postanja, koji je posvećen prvobitnom čovekovom stanju i uzrocima i posledicama odbacivanja saveza sa Bogom. Pored toga, prikazan je i vanbiblijski izveštaj o ovoj temi, kao i tumačenja hrišćanskih crkava.

PREVOD SVETOG PISMA (2009)
PREVOD SVETOG PISMA (2009)V. Krstić

Ovo je knjiga o prevodu Starog zaveta na srpski jezik odnosno kako je prevodio Đura Daničić. Prikazani su i stari prevodi Svetog pisma, s obzirom na to da se nijedan prevod na savremene jezike ne može posmatrati kao usamljeni fenomen. Knjiga, takođe, osvetljava ličnost prevodioca, kao i delovanje Britanskog i inostranog biblijskog društva, na čiji je podsticaj i uz čiju pomoć je Daničić uradio svoj prevod.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.