Корак по корак у промене

384

Преузимамо текст из Просветног прегледа број  2612(11) од 27. марта 2014. године.

Напомена: проф др Зоран Аврамовић је запослен у Институту за педагошка истраживања

и директор је Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Преузмите текст овде

1