Пријава/РегистрацијаЗавод за унапређивање образовања и васпитања основала је Република Србија 2004. године, ради праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања.

У Заводу се обављају развојни, саветодавни, истраживачки и стручни послови у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању, као и други послови у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Завод за унапређивање образовања и васпитања учествује у припреми прописа из области образовања и васпитања из надлежности Министарства просвете и науке, Националног просветног савета и Савета за стручно образовање и образовање одраслих.

 

 

 

©2012 Завод за унапређивање образовања и васпитања