База стручног усавршавања
Најављени семинари у наредних 30 дана, одобрени стручни скупови / летње и зимске школе
Наставни планови и програми
Наставни планови и програми за основно и средње образовање и васпитање
Додатна наставна средства, наставна помагала, дидактичка средства и дидактичка игровна средства
Погледајте листу додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава
Национални оквир квалификација у Србији
 • Сарадња

  Завод за унапређивање образовања и васпитања негује партнерски однос са великим бројем институција и донатора, како домаћих тако и иностраних, узимајући учешће у реализацији пројеката из области предшколског, основног и средњег образовања. Осим што јача своје сопствене капацитете Завод реализацијом пројектних активности доприноси подизању општег квалитета образовања и васпитања у Републици Србији као и одрживости резултата пројеката….

  Детаљније...
 • Контакт телефони

  Адреса Завода Фабрисова 10/1 (општина Савски венац, Београд) – седиште Завода  Драже Павловића 15 (општина Палилула, Београд) Телефон и факс Фабрисова 10 – фах: 206-80-07 Драже Павловић 15 – централа: 208-19-16, 208-19-14, 208-19-15, фах: 208-19-10 Сајт Завода www.zuov.gov.rs 1. Директор Проф. др Зоран Аврамовић Тел. 011/206-80-05 e-mail: zoran.avramovic@zuov.gov.rs 2. Заменик директора Гордана Мијатовић Тел. 011/208-19-15, 011/208-19-11 локал…

  Детаљније...
 • Статут и правилници

  Статут Завода, усвојен на XLIII седници Управног одбора од 4. октобра 2010. Сагласност на Статут Завода, дала је Влада решењем 05.број 110-2480/2011 од 7. априла 2011 Правилник о организацији рада и систематизацији послова у Заводу, који доноси директор Завода уз претходну сагласност Управног одбора Завода Правилник о раду, који је донео Управни одбор Завода 13….

  Детаљније...
 • Директор Завода

  Проф. др Зоран Аврамовић Рођен је 1949. године у Сталаћу, (Република Србија). Основну и средњу школу завршио је у Земуну, а факултетске студије на Универзитету у Београду. Дипломирао је на Филозофском факултету (одељење за социологију), а докторирао на Филолошком факултету у Београду са докторском дисертацијом под називом Политичка мисао Милоша Црњанског и његово књижевно стваралаштво….

  Детаљније...
 • Мисија и визија

  Визија Завода за унапређивање образовања и васпитања јесте да у наредном периоду изгради, одржава и унапређује сопствени статус препознатљиве институције која даје стручни допринос, из своје надлежности, развоју система образовања и васпитања и тиме га чини квалитетнијим. Мисија Завода за унапређивање образовања и васпитања јесте да обезбеди да послови у вези са припремом докумената, давањем стручне…

  Детаљније...
 • Управљање, организација и запослени

  У П Р А В Љ А Њ Е Органи Завода су: Управни одбор, Надзорни одбор и директор. Управни одбор је орган управљања Завода и има пет чланова, од којих су два из реда запослених у Заводу. Чланове именује и разрешава Влада. Управни одбор има следеће надлежности: –  доноси Статут Завода; –  доноси годишњи план и…

  Детаљније...
 • Делатност Завода

  Завод за унапређивање образовања и васпитања основала је Влада Републике Србије ради праћења, обезбеђивања и унапређивања квалитета и развоја система образовања и васпитања. У Заводу се обављају  развојни, саветодавни, истраживачки и стручни послови у предшколском, основном и средњем образовању и васпитању, као и други послови у складу са законом, актом о оснивању и статутом. Завод…

  Детаљније...