Средње стручно образовање – Геодезија и грађевинарство

757