Гимназије – закони и подзаконска акта

1516

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Закони

 • Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15);
 • Закон о средњој школи (“Службени гласник РС“, број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02, 62/03, 64/03, 101/05 и 72/09);

 

Подзаконска акта

План и програм
 • Правилник о наставном плану и програму за гимназију („Службени гласник СРС – Просветни гласник”, број 5/90 и „Просветни гласник”, бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/2010, 7/2011, 5/14 и 5/15);

Детаљније:

 • 7/2011Иновирани наставни програмипредмета: Српски језик и књижевност, Српски као нематерњи језик, Први страни језик, Други страни језик, Латински језик, Устав и права грађана, Социологија, Психологија, Филозофија, Историја, Географија, Биологија, Математика, Физика, Хемија, Рачунарство и информатика, Музичка култура, Ликовна култура, Физичко васпитање иГрађанско васпитање.
 • Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње школе („Просветни гласник“, бр. 6/03,23/04 и 9/05);
 • Правилник о наставном плану и програму за обдарене ученике у Филолошкој гимназији („Просветни гласник“, бр. 24/97 , 1/00, 8/04, 17/06 и 8/08);
 • Правилник о наставном плану и програму за обдарене ученике у Математичкој гимназији („Просветни гласник“, бр 7/95, 23/97 и 17/06);
 • Правилник о наставном плану и програму за обдарене ученике у Рачунарској гимназији у Београду („Просветни гласник“ број 26/04 и 11/14);
 • Правилник о програму огледа за гимназије  („Просветни гласник“ бр. 6/03 и 17/06);
 • Правилник о наставном плану и програму огледа за гимназију за ученике са посебним способностима за физику („Просветни гласник“, бр. 8/04, 2/05 и 4/09);
 • Правилник о наставном плану и програму огледа за гимназију информатичког смера („Просветни гласник“, бр.4/06и 6/2010);
 • Правилник о наставном плану и програму огледа италијанског језика, као другог страног језика за гимназију („Просветни гласник“, бр. 4/01).

Врста стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника

 • Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 5/90 и „Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 3/94,7/96, 7/98, 3/99, 4/99, 3/03, 4/04, 11/04, 5/05, 1/07, 1/07, 7/08, 8/11 и 2/13).

Простор, опрема и наставна средства

 • Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за гимназију („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 5/90).

Уџбеници

 • Закон о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 68/15);
 • Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 1/10);
 • Правилник о плану уџбеника („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 1/10) – План уџбеника за гимназију;
 • Извод из Регистра одобрених уџбеника – каталог уџбеника за средње школе одобрених за школску 2011/2012. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 3/11).
 • Извод из Регистра одобрених уџбеника – каталог уџбеника за средње школе одобрених за школску 2012/2013. годину („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 9/12).

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.