Завод за унапређивање образовања и васпитања » Листа додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава одобрених 2017. године.

НОВУ ЛИСТУ ДОДАТНИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА ПОГЛЕДАЈТЕ НА https://zuov.gov.rs/baza-udzbenika-i-nastavnih-sredstava/

Листа додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава одобрених 2017. године.

— 13.12.2017 412

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Листа одобрених додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких средстава и дидактичких игровних средстава чији су захтеви  за одобравање поднети од 1 – 30. септембра 2017. године.

</tbody>

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Редни број Назив додатног наставног средства Наставни предмет Име аутора Број Решења директора Завода Језик и писмо Пун назив издавача Стручно мишљење Комисије
1. Припреме за завршни испит из биологије Биологија  Марина Миљковић (аутор и предавач), Марина Дрндарски (консултант) 1403-2/2017 од 7.12.2017. ћирилично писмо „Учење на даљину“ д.о.о.
2. Припреме за завршни испит из хемије Хемија  Ивана Вуковић (аутор и предавач), Др Милош Милчић (консултант) 1406-3/2017 од 6.12.2017. ћирилично писмо „Учење на даљину“ д.о.о.
3. Припреме за завршни испит из физике Физика  Јован Тодоровић (аутор и предавач), Наташа Чалуковић (консултант) 1405-3/2017 од 18.12.2017. ћирилично писмо „Учење на даљину“ д.о.о.
4. Припреме за завршни испит из предмета СРПСКИ ЈЕЗИК Српски језик  Надежда Кировски (аутор, предавач и консултант) 1404-2/2017 од 7.12.2017. ћирилично писмо „Учење на даљину“ д.о.о.
5. Чувари природе за други разред основне школе Чувари природе 1395-3/2017 од 4. 12. 2017. ћирилично писмо ХОЛ НЕТ д.о.о.
6.  У СВЕТУ БОЈА И ОБЛИКА, материјали за ликовну културу за седми и осми разред Ликовна култура 1385-2/2017 од 30.11.2017. ћирилично писмо БИГЗ школство д.о.о.
7. У СВЕТУ БОЈА И ОБЛИКА, материјали за ликовну културу за трећи и четврти разред Ликовна култура 1384-2/2017 од 30.11.2017. ћирилично писмо БИГЗ школство д.о.о.
8.  У СВЕТУ БОЈА И ОБЛИКА, материјали за ликовну културу за седми и осми разред Ликовна култура 1382-2/2017 од 30.11.2017. ћирилично писмо БИГЗ школство д.о.о.
9.  У СВЕТУ БОЈА И ОБЛИКА, материјали за ликовну културу за пети и шести разред Ликовна култура 1383-2/2017 од 30.11.2017. ћирилично писмо БИГЗ школство д.о.о.
10. Бубамара и свет око нас, радни листови за предшколски узраст припремни предшколски период 1331-2/2017 од 24.11.2017. ћирилично писмо Dečje novine junior d.o.o.
11. Бубамара и математика, радни листови за предшколски узраст припремни предшколски период 1330-2/2017 од 24.11.2017. ћирилично писмо Dečje novine junior d.o.o.
12. Бубамара и српски, радни листови за предшколски узраст припремни предшколски период 1332-2/2017 од 24.11.2017. ћирилично писмо Dečje novine junior d.o.o.
13. Moja физика 8, додатно наставно средство за ученике 8. разреда основне школе  Физика 1153-3/2017. од 30.11.2017. ћирилично писмо Друштво за издавачко-графичку делатност, инжењеринг и трговину „Школски сервис Гајић“ д.о.о.
14. Moja физика 6, додатно наставно средство за ученике 6. разреда основне школе  Физика 1137-3/2017. од 30.11.2017. ћирилично писмо Друштво за издавачко-графичку делатност, инжењеринг и трговину „Школски сервис Гајић“ д.о.о.
15. Комплет материјала за технику и технологију за пети разред основне школе Техника и технологија 1338-3/2017 од 1.12.2017. ћирилично писмо Радња за израду школског прибора од дрвета и издавачку делатност „YOSSAL”
16. Математика, радна свеска за 6. разред основне школе Математика 1421-3/2017 од 4.12.2017. ћирилично писмо Издавачка кућа „АТОС“
17. Пчелица 3, Природа и друштво, радна свеска за трећи разред основне школе Природа и друштво 1342-3/2017 од 1.12.2017. ћирилично писмо Пчелица издаваштво, ДОО Чачак
18. Пчелица 2, Свет око нас, радна свеска за други разред основне школе Природа и друштво 1341-3/2017 од 1.12.2017. ћирилично писмо Пчелица издаваштво, ДОО Чачак
19. Moja физика 7, додатно наставно средство за ученике 7. разреда основне школе  Физика 1145-3/2017. од 30.11.2017. ћирилично писмо Друштво за издавачко-графичку делатност, инжењеринг и трговину „Школски сервис Гајић“ д.о.о.
20. Игралиште свезналиште I и II, радни задаци за припремни предшколски програм припремни предшколски програм 1414-2/2017 од 28.11.2017. ћирилично писмо Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о.
21. Збирка задатака из биологије за завршни испит у основном образовању Биологија 1377-3/2017 од 1.12.2017. ћирилично писмо БИГЗ школство д.о.о.
22. Збирка задатака из биологије за завршни испит у основном образовању Биологија 1377-3/2017 од 1.12.2017. ћирилично писмо БИГЗ школство д.о.о.
23. Граматика српског језика од 1. до 4. Разреда основне школе Српски језик 1263-3/2017 од 24.11.2017. ћирилично писмо Предузеће за издаваштво, производњу, промет књига и услуга „ЈРЈ Мој издавач“
24. Мој читалачки дневник, радна свеска за први разред основне школе Српски језик 1256-3/2017 од 28.11.2017. ћирилично писмо Издавачко књижарско предузеће “Богуновић“ д.о.о.
25. Мој читалачки дневник, радна свеска за други разред основне школе Српски језик 1255-3/2017 од 28.11.2017. ћирилично писмо Издавачко књижарско предузеће “Богуновић“ д.о.о.
26. Мој читалачки дневник, радна свеска за трећи разред основне школе Српски језик 1265-3/2017 од 24.11.2017. ћирилично писмо Издавачко књижарско предузеће “Богуновић“ д.о.о.
27. Радна свеска из технике и технологије за пети разред основне школе Техника и технологија 1350-3/22017 од 24.11.2017. ћирилично писмо Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о.
28. Moj српски језик 2, Граматика и правопис, за ученике 2. разреда основне школе Српски језик 1158-3/22017 од 23.11.2017. ћирилично писмо Друштво за издавачко-графичку делатност, инжењеринг и трговину „Школски сервис Гајић“ д.о.о.
29. ШПАНСКО-СРПСКИ, СРПСКО-ШПАНСКИ РЕЧНИК за основну школу Страни језик, Други страни језик 1396-2/2017 од 24.11.2017. ћирилично писмо ЈП Завод за уџбенике
30. Мудрица – Mатематика 2, збирка задатака за други разред основне школе Математика 1401-3/2017 од 22.11.2017. ћирилично писмо Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о.
31. Moja биологија 7, додатно наставно средство за ученике 7. разреда основне школе Биологија 1160-3/2017 од 22.11.2017. ћирилично писмо Друштво за издавачко-графичку делатност, инжењеринг и трговину „Школски сервис Гајић“ д.о.о.
32. Moja биологија 6, додатно наставно средство за ученике 6. разреда основне школе Биологија 1152-3/2017 од 22.11.2017. ћирилично писмо Друштво за издавачко-графичку делатност, инжењеринг и трговину „Школски сервис Гајић“ д.о.о.
33. Плус III, за трећи разред основне школе, збирка задатка Математика 1397-3/2017 од 21.11.2017. ћирилично писмо Издавачко предузеће „МАТЕМАТИСКОП“ д.о.о.
34. Плус IV, за четврти разред основне школе, збирка задатка Математика 1398-3/2017 од 21.11.2017. ћирилично писмо Издавачко предузеће „МАТЕМАТИСКОП“ д.о.о.
35. Моје коцке за маштање, креативно модуларна играчка, за децу од 3 до 9 година Математика 1352-2/2017 од 10.11.2017. ћирилично писмо Издавачка кућа „ZVEZDANIK“
36. Kopshtii i lumtur – radni listovi za decu od 5 do 7 godina za pripremni predškolski program припремни предшколски програм 1182-3/2017 од 6.11.2017. латинично писмо Креативни центар
37. Математика, радни листови за децу од 5 до 7 година за припремни предшколски програм припремни предшколски програм 1351-2/2017 од 31.10.2017. ћирилично писмо Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о.
38. Збирка задатака из географије за завршни испит у основном образовању Географија 1380-3/2017 од 14.11.2017. ћирилично писмо БИГЗ школство д.о.о.
39. Збирка задатака из хемије за завршни испит у основном образовању Хемија 1379-3/2017 од 6.11.2017. ћирилично писмо БИГЗ школство д.о.о.
40. Moj српски језик – Читанка, додатно наставно средство за ученике 5. разреда основне школе  Српски језик 1134-2/2017. од 26.10.2017. ћирилично писмо Друштво за издавачко-графичку делатност, инжењеринг и трговину „Школски сервис Гајић“ д.о.о.
41. Moj српски језик, Граматика и правопис, радни уџбеник за ученике 4. разреда основне школе  Српски језик 1135-2/2017. од 7.11.2017 ћирилично писмо Друштво за издавачко-графичку делатност, инжењеринг и трговину „Школски сервис Гајић“ д.о.о.
42. Moj српски језик 2 Латиница, за ученике 2. разреда основне школе  Српски језик 1136-2/2017. од 23.11.2017 ћирилично писмо Друштво за издавачко-графичку делатност, инжењеринг и трговину „Школски сервис Гајић“ д.о.о.
43. Весели предшколци, радни листови за децу од 5. до 7 година за припремни предшколски период припремни предшколски период Наташа Вучинић и Елена Билић 1394-2/2017 од 3. 11. 2017. ћирилично писмо ХОЛ НЕТ д.о.о.
44. Moja хемија 8, додатно наставно средство за ученике 8. разреда основне школе Хемија 1162-2/2017. од 24.10.2017. ћирилично писмо Друштво за издавачко-графичку делатност, инжењеринг и трговину „Школски сервис Гајић“ д.о.о.
45. Географски атлас Географија Стојан Аргакијев, Зорица Грујић Киш, Владан Стојовић и Предраг Ристановић 1224-2/2016 од 31.10.2017. ћирилично писмо Републички Геодетски завод из Београда
46. Радосни почетак,радни лист за децу од 3 до 5 година припремни предшколски период 1264-2/2017 од 23.10.2017. ћирилично писмо Предузеће за издаваштво, производњу, промет књига и услуга „ЈРЈ Мој издавач“
47. Дневник развоја и напредовања деце узраста 6-36 месеци старости 1200-2/2017 од 23.10.2017. ћирилично писмо „PUBLIK PRAKTIKUM“ d.o.o
48. Играм се и учим – математика, радна свеска за децу од 4 до 6 година припремни предшколски период 1176-2/2017 од 19.10.2017. ћирилично писмо „PUBLIK PRAKTIKUM“ d.o.o
49. Играм се и учим – цртање, радна свеска за децу од 4 до 6 година припремни предшколски период 1177-2/2017 од 2.10.2017. ћирилично писмо „PUBLIK PRAKTIKUM“ d.o.o
50. Играм се и учим – писање, радна свеска за децу од 4 до 6 година припремни предшколски период 1178-2/2017 од 19.10.2017. ћирилично писмо „PUBLIK PRAKTIKUM“ d.o.o
51. Играм се и учим – логика, радна свеска за децу од 4 до 6 година припремни предшколски период 1179-2/2017 од 18.10.2017. ћирилично писмо „PUBLIK PRAKTIKUM“ d.o.o
52. Техника и технологија 5, Материјал за конструкторско обликовање за пети разред Техника и технологија 1459-2/2017 од 24.10.2017. ћирилично писмо „М&Г ДАКТА“ д.o.o
53. Пчелица 1, Свет око нас, радна свеска за први разред основне школе Свет око нас 1340-3/2017 од 7.12.2017. ћирилично писмо „Пчелица издаваштво ДОО Чачак“
54. Програмски пакет РАС Српски језик 1391-2/2017 од 4.12.2017. ћирилично писмо Србософт
55. Граматика од 5. до 8. разреда основне школе – приручник за основну школу Српски језик 1262-3/2017 од 11.12.2017. ћирилично писмо Предузеће за издаваштво, производњу, промет књига и услуга „ЈРЈ Мој издавач“
56. Хоћу да знам више!, Математика – радна свеска за четврти разред основне школе Математика 1424-3/2017 од 11.12.2017. ћирилично писмо Издавачка кућа „АТОС“
57. Збирка задатака из српског језика за завршни испит у основном образовању Српски језик 1376-3/2017 од 11.12.2017. ћирилично писмо БИГЗ школство д.о.о.
58. Радосна читанка игре и говора, поетски стихови за децу Српски језик 1358-2/2017 од 30.11.2017. ћирилично писмо Агенција за издавачку делатност „Витез“
59. Приручник за шампионе V и VI разреда основне школе Математика 1399-3/2017 од 13.12.2017. ћирилично писмо Издавачко предузеће „МАТЕМАТИСКОП“ д.о.о.
60. Здравствена психологија за други и трећи разред медицинске школе Психологија 1386-3/2017 од 15.12.2017. ћирилично писмо Центар за стручно усавршавање из Шапца
61. Мудрица – Српски језик 4, Збирка задатака за четврти разред основне школе Српски језик 1416-3/2017 од 18.12.2017. ћирилично писмо Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о.
62. Збирка задатака из физике за завршни испит у основном образовању Физика 1378-3/2017 од 18.12.2017. ћирилично писмо БИГЗ школство д.о.о.
63. ФИЗИКА У МАЛОМ ПРСТУ – Збирка тестова и задатака да разумеш и лако научиш за шести разред основне школе Физика 1400-3/2017 од 18.12.2017. ћирилично писмо Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о.
64. ФИЗИКА У МАЛОМ ПРСТУ – Збирка тестова и задатака да разумеш и лако научиш за седми разред основне школе Физика 1413-3/2017 од 18.12.2017. ћирилично писмо Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о.
65. Tim slova od A do Ž – Slovarica za bosanksi jezik, za prvi razred osnovne škole Босански језик 1780-2/2017 од 8.12.2017. латинично писмо ЈП „Завод за уџбенике“
66. Radna sveska iz bosanskog jezika za četvrti razred osnovne škole Босански језик 1839-3/2017 од 22.12.2017. латинично писмо ЈП „Завод за уџбенике“
67. Radna sveska iz bosanskog jezika za drugi razred osnovne škole Босански језик 1841-3/2017 од 22.12.2017. латинично писмо ЈП „Завод за уџбенике“
68. Radna sveska iz bosanskog jezika za treći razred osnovne škole Босански језик 1840-3/2017 од 22.12.2017. латинично писмо ЈП „Завод за уџбенике“
69. Moja историја 6, радни уџбеник за за ученике 6. разреда основне школе Историја 1139-3/2017. од 20.12.2017. ћирилично писмо Друштво за издавачко-графичку делатност, инжењеринг и трговину „Школски сервис Гајић“ д.о.о.
70. Збирка задатака из историје за завршни испит у основном образовању Историја 1381-2/2017 од 20.12.2017. ћирилично писмо БИГЗ школство д.о.о.
71. Moj српски језик 6, Граматика и правопис, радни уџбеник за ученике 6. разреда основне школе  Српски језик 1159-3/2017. од 19.12.2017 ћирилично писмо Друштво за издавачко-графичку делатност, инжењеринг и трговину „Школски сервис Гајић“ д.о.о.
72. Moj српски језик 7, Граматика и правопис, радни уџбеник за ученике 7. разреда основне школе  Српски језик 1143-3/2017. од 20.12.2017 ћирилично писмо Друштво за издавачко-графичку делатност, инжењеринг и трговину „Школски сервис Гајић“ д.о.о.
73. Мудрица – Српски језик 3, Збирка задатака за трећи разред основне школе Српски језик 1415-3/2017 од 19.12.2017. ћирилично писмо Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о.
74. Мудрица – Српски језик 2, Збирка задатака за дру гиразред основне школе Српски језик 1418-3/2017 од 19.12.2017. ћирилично писмо Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о.
75. Мој природњачки дневник, радна свеска за други разред основне школе Свет око нас 1375-3/2017 од 19.12.2017. ћирилично писмо Издавачко књижарско предузеће “Богуновић“ д.о.о.
76. Лепо пишем латиницу, радна свеска из српског језика за други разред основне школе Српаки језик 1420-3/2017 од 19.12.2017. ћирилично писмо Издавачка кућа „АТОС“

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Завод за унапређивање образовања и васпитања

Регистарски подаци